Boran Gym 

"Boran Gym ", çevreden gelen talepler neticesinde "İstanbul - Beşiktaş" ilçesinde Ercan Gürgöze tarafından 1980 yılında faaliyete geçirilen  ve 1980 - 1995 yılları arasında faaliyetlerini başarı ile sürdürmüş bulunan "Beşiktaş Kick Boxing Centre"'in devamı olarak varsayılabilir...Sekiz yıllık bir aradan sonra  2002 yılında yeniden çalışmalara başlayan kuruluşumuzun çizgisi ve amacı "Muay Thai ve Kickboxing" spor dallarını en doğru,reel ve optimum bir şekilde tanıtmak, ülkemiz şartlarında ve dünya standartlarında iyi ve kaliteli döğüşcü yetiştirmektir...


Merkez, hobi kapsamında sürdürülen, özel çalışmaların yapıldığı, eski ve yeni kapsamlı döğüşcülerinin toplandığı, aynı zamanda potansiyel döğüşcülerin de antrenman yaptıkları, tecrübe kazanarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir ortam olma çizgisini her zaman korumuştur...Merkezimizin ana gayesi; uluslar arası standart ve kalitelerde döğüşcü yetiştirmek, muteber Muay Thai ve Kickboxing birlik ve federasyonlarında faaliyetlere iştirak etmek olmuştur...Döğüşcü yetiştirme konusunda gereken köklü tecrübeye sahip kuruluşumuz, aynı zamanda bahsi sözkonusu spor dallarının  çalışmalarını Türkiye'de  sistematik olarak  ilk defa başlatmış olmanın   memnuniyetini her zaman hissetmektedir...
Bu spor dallarına hevesli, özveride bulunarak gerçek anlamda kendilerini  "Muay Thai ve Kickboxing" alanlarına adayabilecek yetenekli döğüşcülere, sporculara  merkezin kapısı her zaman açıktır.(  Ancak, sözkonusu kapsamda sadece ve sadece psikolojik, ruh ve karakter yapıları  uygun olanlar değerlendirilmektedir!..) Ayrıca, sürekliliği sağlamak amacıyla hevesli potansiyel gençlerin de değerlendirilebilmelerine yönelik çalışmalara da yer verilmektedir...Optimum bilinçli ve verimli çalışmalar yaparak kaliteli, prensipli döğüşcülerin,sporcuların  yetiştirilmesinin  yanısıra sözkonusu spor dallarını en doğru, sağlıklı biçimde uygulamak her zaman merkezimizin birincil önceliği olmuştur...

powered by FD